Числа Фібоначчі

Обчислити N-е число послідовності Фібоначчі — 1, 1, 2, 3, 5, 8,…, — в якій перші два члени дорівнюють 1, а всі інші — це сума двох попе­редніх.

Формат вхідних даних: одне число 0 < N< 47.

Формат вихідних даних: одне число —N-й член послідовності.

Доцільно розглянути найпростіший спосіб — не рекурсивний . Для цього будемо виконувати обчислення не від того, що потрібно знайти до тривіального (рекурсія), а навпаки.

Як правило, такий спосіб розв’язання програма виконує у кілька разів швидше. Ідея алго­ритму — обчислення і збереження тільки двох елементів послідовності:

y=x+y

x=y-x

TextWindow.Title="Числа Фібоначчі"
TextWindow.WriteLine("Введіть число N")
N=TextWindow.ReadNumber()
x=1
y=1
For i=3 To N
  y=x+y
  x=y-x
  EndFor 
  TextWindow.WriteLine(y)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s