Задача 0042

42. Дано дійсні числа х, у (х ≠ у). Менше із цих двох чисел замінити їх пів сумою, а більше – їх подвоєним добутком. На перший погляд видається, що можна просто порівняти два числа і виконати відповідні арифметичні дії:

private static void Task42()
    {
      double x = Rand.Next(-200, 100);
      double y = Rand.Next(-200, 100);
      Console.WriteLine("x={0} y={1}", x, y);
      if (x < y)
      {
        x = (x + y)/2.0;
        y = 2*x*y;
      }
      else
      {
        y = (x + y) / 2.0;
        x = 2 * x * y;
      }
      Console.WriteLine("x={0} y={1}",x,y);
    } 

Однак, при x=56 та y=24, ми отримаємо x=4480 y=40, а правильні значення x=2688 y=40. Це пов’язано з тим, що Y  уже змінився і не містить початкове значення. Для розв’язання цієї ситуації обчислимо ці вирази і присвоїмо результати в окремі змінні.

using System;
namespace Courses
{
  public class Program 
  { 
    private static readonly Random Rand = new Random(); 
    static void Main(string[] args) 
    {      
      Task42(); 
    }

    /// <summary> 
    /// 42. Дано дійсні числа х, у (х ≠ у). Менше із цих двох чисел замінити їх пів сумою, а більше – їх подвоєним добутком. 
    /// </summary> 
    private static void Task42()
    {
      double x = Rand.Next(-200, 100);
      double y = Rand.Next(-200, 100);
      Console.WriteLine("x={0} y={1}", x, y);
      double v1 = (x + y) / 2.0;
      double v2 = 2 * x * y;
      if (x < y)
      {
        x = v1;
        y = v2;
      }
      else
      {
        y = v1;
        x = v2;
      }
      Console.WriteLine("x={0} y={1}",x,y);
    } 
  } 
}

					
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s