Задача 0120 (проект Windows Forms)

120. Побудувати:

а) трикутник з вершинами (100, 100), (150, 100), (80, 170);
б) прямокутник з вершинами (80, 80), (170, 80), (170, 150), (80, 150);
в) п’ятикутник з вершинами (100, 100), (150, 100), (170, 120), (150, 140), (100, 140);
г) шестикутник з вершинами (120, 100), (140, 120), (140, 140), (120, 160), (100, 140), (100, 120);
д) виконати завдання а) – г), доповнивши кожне із них вимогами замальовування побудованих плоских фігур.

Continue reading